PROZA

                                                     

 

Pas disa romaneve, proza e shkurtër e tregimit ka qenë gjinia e lëvruar dhe e botuar në dy përmbledhje të vecanta si dhe në organe të ndryshme letrare. Për lexuesit e mi, po publikoj ketu disa tregime të zgjedhur.